Info om Klubben / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 Bestyrelse pr. 25. maj 2022
 
Formand:
Claus Møller-Olsen
Tlf. 2182 9944
formand.nifrul@gmail.com
 
Sekretær og træneransvarlig:
Pernille Kartin
Tlf. 6168 4511
Mail: sekretaer.nifrul@gmail.com

Kasserer og dataansvarlig:
Heidi Witting
Mail: heidimwitting@hotmail.com

Best. medlem:
Morten Mathiasen
 
Best. Medlem:
Anne Marie Hellemann
 
Best. Medlem:
Palle Østergaard
 
Best. medlem:
Henrik Bigum
 
Best. medlem:
Michella Østergaard Andersen
 
Best. medlem:
Rasmus Witt

Best. suppleant:
Line Grarup Sørensen
 

Revisor:
Henning Olsen

Revisor:
Kenn Kurup
 
Revisor suppleant:
Bobby Nielsen
 
Næstved Idrætsforenings Rulleskøjteafdeling | Rolighedsvej 20, 4700 Næstved - Danmark